משאית כבדה

משאית מאוד מאוד גדולה.

שלח לחבר

פרטי השולח

שם מלא
אמייל

פרטי המקבל

שם מלא
אמייל