ילדים עולים לאוטובוס

הילדים עולים לאוטובוס בדרך לבית הספר.