אישה מתכוננת למשחק טניס

אישה שמשחקת טניס מתכוננת לקראת התחלת המשחק.