אוניית פיראטים

אוניה ענקית של פיראטים מפחידים עם דגל גולגולת.