ילד מחופש לקאובוי

פורים הגיעה והילד התחפש לקאובוי שולט.