שמש בין עננים

שמש זורחת מסביב לעננים במעלי המרומים.