פיצה שלמה

פיצה כמעט שלמה, משולש אחד חסר, לאן הוא נעלם?