דרדס אוכל פיצה

דרדס כחול וקטן אוכל פיצה שלמה לבדו.