המכשפה הצוחקת

מכשפה מפחידה צוחקת לתוך הלילה השחור.