מפלצת מוזרה מהצד

מפלצת מוזרה של כמה חיות מעורבבות.