הכלב והעצם

מבוכים לילדים - עזרו לכלב להגיע אל העצם שהוא הכי אוהב על ידי השלמת המבוך.