מבוכים לילדים - מבוך הזאב והחזיר

הסיפור המוכר של הזאב שניסה לנשוף ולנשוף עד שהבית יפול.