פו בורח מהדבורים

הכוכב פו הדוב בורח עם דבש מדבורים זללניות.