פו הדוב מחופש לדבורה

פו הדוב התחפש לדבורה והלך לחפש דבש.