מיקי מאוס רולר בליידס

מיקי מאוס רוכב ברולר ברכבי הפארק העירוני.