גופי אוכל גלידה

גופי יושב ואוכל את הגלידה שהוא הכי אוהב.