קפטן הוק על הספינה

קפטן הוק שט למרחקים בספינה שלו וממשיך בחיפוש אחר פיטר פן.