בוב ספוג מכנס מרובע

לבוב ספוג נקרע המכנס! בואו לצייר אותו ברגע לא נעים!