ארתור מחליק

ארתור רב עם אחותו גילי ומחליק על סל הכביסה