שני קופים משחקים

שני קופים משחקים ביחד על העצים הגבוהים.