קוף גדול אוכל בננה

קוף גדול נטלה עם יד אחת ועם היד השניה אוכל בננה.