לא ראיתי לא שמעתי לא דיברתי

התמונה הידוע עכשיו בדף צביעה לילדים.