דובי אמא

כיתוב MOM (אמא באנגלית) ודובי מצויר מעליו.

שלח לחבר

פרטי השולח

שם מלא
אמייל

פרטי המקבל

שם מלא
אמייל